Vertalingen

Vertalingen:

Vertalingen van reguliere tot vakspecifieke teksten in de talen Duits/Nederlands en Nederlands/Duits.

De opsomming dient slechts als voorbeeld van het vertaalwerk dat ik lever.

Ik vertaal onder andere:

rapporten diploma’s, akten  205_1
handelscorrespondentie foldermateriaal
jaarverslagen handleidingen
websites cursusmateriaal
overeenkomsten artikelen
bedrijfsprofielen literaire teksten
persberichten diploma’s
advertenties koopovereenkomsten
notariële akten presentaties
contracten toespraken

Beëdigde vertalingen:
Officiële documenten, zoals een notariële akte, een rijbewijs, trouwakte
of diploma moeten meestal woBeëdigde vertalingrden beëdigd, dus geldig worden gemaakt voor een ander land. Een vertaler die door de rechtbank is beëdigd, is bevoegd een gewaarmerkte of beëdigde vertaling af te geven. De vertaling wordt dan voorzien van een verklaring (slotformule) die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel. Als beëdigd vertaalster bij de Arrondissementsrechtbank in Breda kunt u ook hiervoor bij mij terecht.

Redactie en correctie:
U kunt bij mij uw teksten ook laten redigeren of corrigeren. Kiest u voor beknopte correctie, wordt de tekst op spelling, interpunctie en stijl gecontroleerd, waarbij alleen echte fouten worden gecorrigeerd.

U kunt ook kiezen voor uitgebreide correctie. Daarbij wordt niet alleen gelet op spelling, interpunctie en stijl, maar wordt ook het doel en de doelgroep onder de loep genomen. Herschrijving en aanpassing van de tekst vindt uiteraard altijd in overleg plaats.