Taaltrainingen

De Duitse taal
Ruim 90 miljoen mensen spreken Duits als eerste taal. Hiermee is het de meest gesproken taal van Europa. Duits wordt vooral gesproken in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. Ook in het oosten van België, in het noorden van Italië en in delen van Polen, Hongarije en Rusland wordt nog lokaal Duits gesproken.

Zaken doen in het Duits
Als u voor zaken Duits moet spreken, redt u zich dan? Kunt u een telefoongesprek in het Duits voeren of onderhandelen? Ik verzorg taaltrainingen op maat, bijvoorbeeld gericht op effectief internationaal zaken doen.

Bedrijfsgerichte taaltraining Duits
Uitgangspunt voor de trainingen is het afstemmen van de inhoud van de cursus op persoonlijke wensen en specifieke eisen vanuit de werksituatie. Aan de hand van een voor de cursus gevoerd intake-gesprek wordt bepaald waar de accenten in de cursus gelegd zullen worden.

Doelgroep
Allen die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op korte termijn de Duitse taal moeten aanleren, of het niveau van hun Duitse taalvaardigheid willen verhogen en perfectioneren.
Lessen worden gegeven aan groepen van maximaal 5 personen.

Bent u benieuwd welke mogelijkheden er zijn, neem dan voor meer informatie contact met mij op.